System podłogi sportowe

Parkiety w halach sportowych i gimnastycznych, krytych boiskach, czy salach tanecznych to szczególne rodzaje podłoża, które muszą spełniać wiele wymogów i norm technicznych m.in. powinny zapewniać odpowiednie zachowanie antypoślizgowe oraz pozwalać na czytelne oznakowanie boisk przygotowanych pod kątem różnych dyscyplin sportowych.

Aby sprostać tym wymaganiom opracowany został SYSTEM do PODŁÓG SPORTOWYCH DOMALUX PROFESSIONAL.
Zalety systemu DOMALUX PROFESSIONAL
Elastyczna powłoka lakierowana
- lakier pracuje wraz z posadzką

Antypoślizgowość zgodna z DIN
- 18032-2 oraz PN EN 14904 dla podłóg sportowych

Odporność na działanie środków chemii gospodarczej
- pozwala na łatwe utrzymanie podłogi w czystości

Wysoka twardość i odporność na ścieranie zgodnie z normą EN ISO 5470-1
- gwarantuje długotrwałe zabezpieczenie parkietu

Odporność na ślady obuwia
- BHMR

Właściwości Cfl s1 w zakresie reakcji na ogień
- EN 13501-1:2007

Spełnia wymagania normy PN - EN 14904
- w zakresie podatności na poślizg, odbicia zwierciadlanego i odporności na ścieranie