Strona główna »  Produkty »  Produkty w ofercie Domalux Professional »  POLIURETAN AQUA 2S PÓŁMAT

POLIURETAN AQUA 2S PÓŁMAT

Zalety

ZALETY

  • Spełnia normę PN-EN 14 904 dla podłóg sportowych
  • właściwości Cfl w zakresie reakcji na ogień EN 13501-1:2007
  • odporność na ślady obuwia (BHMR)
  • wysoka odporność chemiczna
  • nie zawiera NMP
  • elastyczna powłoka lakierowa
  • wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
Przeznaczenie
Przeznaczenie
DOMALUX PROFESSIONAL POLIURETAN AQUA 2S jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym lakierem poliuretanowym do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek.
Wyróżnia się bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz łatwością stosowania. Tworzy dekoracyjne, nieżółknące powłoki odporne na działanie wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, roztwory środków myjących.
Dane techniczne
Dane techniczne
Stopień połysku: półmat Ilość warstw: 2-3
Wydajność z litra: 8-10m2 Rozcieńczalnik: Woda
Nakładanie warstwy po: 4-8h Opakowanie: 4,5L lakier, 0,45L utwardzacz
Sposób przygotowania
Sposób przygotowania

Etap 1 - Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy usunąć.  Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą. Przed lakierowaniem podłoga powinna być wyszlifowana a następnie dokładnie oczyszczona z pyłu.
Na tak przygotowane podłoże nanieść DOMALUX PROFESSIONAL PODKŁAD AKRYLOWY AQUA. Po wyschnięciu podkładu przystąpić do lakierowania POLIURETAN AQUA 2S.

Etap 2 - Lakierowanie

Przed użyciem SKŁADNIK A należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu. Lakier jest gotowy do użycia po zmieszaniu obu składników w następującej proporcji objętościowej:
10 części POLIURETAN AQUA 2S LAKIER (SKŁADNIK A)
1 część POLIURETAN AQUA 2S UTWARDZACZ (SKŁADNIK B)
Po wprowadzeniu utwardzacza całość należy dokładnie wymieszać przez wytrząsanie (ok. 1 min.) i pozostawić w rozszczelnionym opakowaniu na co najmniej 10 min., przefiltrować. Tak przygotowana mieszanina nadaje się do użytku w czasie do 1,5 h. Następne warstwy należy nakładać w odstępach 4-8 h. W celu uzyskania powłoki finalnej o wysokiej estetyce oraz w przypadku przekroczenia 24 h od poprzedniego lakierowania należy wykonać matowienie siatką 120-150 dla wersji półmat i 180-220 dla wersji w połysku.


Etap 3 - Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować wodę.

Warunki aplikacji

SKŁADNIK A i B przed zmieszaniem należy doprowadzić do temperatury otoczenia. Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15°C do +25°C.
Lakier (składnik A) może być użyty tylko z utwardzaczem (składnikiem B). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %.
Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %.
Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki.
W trakcie prac aplikacyjnych należy unikać przeciągów oraz miejscowego nagrzania powierzchni (promienie słoneczne, grzejniki, itp.)
W celu przedłużenia trwałości, powłokę konserwować środkami przeznaczonymi do powierzchni lakierowanych.