Promocje

Promocja "Wakacje na hali"

Opis promocji

PROMOCJA
WAKACJE NA HALI

Promocja dotycząca montażu i renowacji lakierowanych, drewnianych posadzek sportowych.
 
 • Czas trwania promocji: 1 lipiec - 31 sierpień 2017 rok
 • Marki objęte promocją:  Domalux Professional ( AQUA 2S)
 • Warunek :  Zakup jednorazowy (1 faktura) Inwestycja Publiczna
 • Warunek dla emalii akrylowej: Hala Sportowa
 • Wartości pakietów i korzyści dla Dystrybutora/Wykonawcy: 
Wartość pakietu (wolumen) Premia dla Dystrybutora/Wykonawcy
10 kompletów lakieru AQUA 2 S Gratis w postaci dodatkowego kompletu lakieru AQUA 2S
Zastosowanie systemu na posadzki sportowe z wykorzystaniem lakieru DXP AQUA 2S Emalia akrylowa w kolorach i ilości umożliwiającej wymalowanie linii boiskowych dla trzech dyscyplin ( bez pól)


Zasady przystąpienia i uczestnictwa w akcji promocyjnej:
 
 1. W promocji biorą udział wszyscy klienci Centrum Dekoral, którzy w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia  dokonają zakupu związanego z realizacją prac zabezpieczenia powierzchni posadzek sportowych lub innych inwestycji za pomocą lakieru Domalux Professional Aqua 2 S.
 2. Realizacja inwestycji musi wymagać zastosowania min. 10 kompletów lakieru Domalux Professional 2S. (jednorazowy zakup)
 3. Do każdych 10 zakupionych kompletów lakieru Domalux Professional AQUA 2S klient otrzymuje w pakiecie dodatkowy komplet lakieru Domalux Professional AQUA 2S bezpłatnie.
 4. W przypadku gdy zakup dotyczy tworzenia zabezpieczeń lakierowych na powierzchni posadzek sportowych w trakcie prac montażowych lub renowacyjnych w obiektach publicznych, po podaniu danych adresowych umożliwiających weryfikację prowadzonych prac Wykonawca uzyskuje bezpłatnie  emalie akrylową w ilości umożliwiającej  wymalowanie linii boiskowych dla 3 dyscyplin.
 5. UWAGA :  Ilość farby akrylowej pokrywa wymagania związane z wymalowaniem linii boisk a nie do wypełniania pól lub tworzenia napisów, reklam.
 6. Dodatkowe wydanie lakieru Domalux Professional AQUA (BONUS) w przypadku gdy zakup produktów stanowi wielokrotność min. Ilości, określonej w pkt.2 odnosi się do pełnych 10 szt. 
 7. Np. Klient który zakupi 37 kompletów uzyskuje prawo do 3 kompletów lakieru Domalux Professional AQUA 2 S. Jeśli klient chce uzyskać prawo do 4 kompletu musi zakupić 40 kompletów. 
 8. Na produkty wydawane klientowi jako benefit Centra wystawiają fakturę wewnętrzną z MPK –iem DOMALUX.
 9. Wystawienie FW wymaga wcześniejszej akceptacji mailowej przez Zbigniewa Cichockiego. By ją uzyskać, należy przesłać fakturę i krótki opis inwestycji. (krótka informacja - rodzaj obiektu, metraż)
 10. UWAGA : Każdorazowo wydanie benefitów dotyczy materiałów zakupionych i zafakturowanych jednorazowo.